Gästinlägg

BLOGG / Permalink / 2

 

Ellie Lundmark som driver "Women Investing In Real Estate" har här skrivit ett gästinlägg. 

5 TIPS TILL DIG SOM INTE TRODDE ATT DU KUNDE INVESTERA I FASTIGHETER

 

Jag började investera i fastigheter för drygt fyra år sedan. Jag var då helt oerfaren och ganska naiv, men väldigt nyfiken. Idag har jag fått lite mer erfarenhet men är precis lika nyfiken. Fastighetsbranschen är mycket roligare och tydligare än jag kunnat ana och det finns fortfarande så mycket kvar att upptäcka. Jag ser fastighetsinvesteringar som en väg för alla som vill bygga en ekonomisk grund i sitt liv och för mig har det dessutom blivit en kvinnofråga. Fastighetsinvesteringar kan ge kvinnor i alla åldrar en möjlighet att stå på egna ben och inte vara beroende av partners eller osunda arbetsgivare för att kunna leva. Den tanken låg till grund för att jag och min kollega Lovisa Löwenborg 2016 startade WIIRE, Women Investing In Real Estate. Ett närverk för kvinnor som vill lära sig investera i fastigheter (även om vi givetvis även vill uppmuntra män att göra detsamma). Många tror att det krävs väldigt mycket pengar för att investera i fastigheter. Det var sant för 20 år sedan men tiderna har förändrats.  Idag finns det helt andra möjligheter då bankerna blivit mer restriktiva och projekten därför fått en utformning som även ska attrahera små investerare. Så för den som vill investera har förutsättningarna aldrig varit bättre. Här kommer därför en lista på fem tips för dig som kanske vill börja...

 

 
 Ellie Lundmark & Lovisa Löwenborg

 

 

1.     Sätt upp mål

Det finns många typer av fastighetsinvesteringar på marknaden och för att veta vilka som passar dig behöver du bestämma vad du vill uppnå. Dvs, vad som är en ”bra” investering för dig. Man kan dela upp fastighetsinvesteringar i två kategorier; kassaflödesinvesteringar och värdeökande investeringar. Kassaflödesinvesteringar innebär att investeringen ger dig en löpande avkastning, alltså ett kassaflöde. Exempelvis en hyresfastighet som genererar hyresintäkter till dig varje månad. En värdeökande investeringen är när du köper en fastighet till ett ”lågt” pris för att sedan sälja till ett högre. Det kan exempelvis vara att köpa en nedgången fastighet, renovera upp den och sälja den med god vinst.

 

Om du har ett fast jobb med en hög lön har du kanske inget behov av mer kassaflöde. Istället vill du kanske bygga upp ett kapital för att köpa ett sommarhus. Då passar värdeökande investeringar väldigt bra eftersom du då kan låta kapitalet växa i lugn och ro vid sidan om din vanliga inkomst. Om du istället är egenföretagare med oregelbunden inkomst som vill ha mer stabilitet i ekonomin så är kassaflödesinvesteringar kanske mer lockande. Då får du istället en återkommande intäkt.  Genom att ta reda på vad du har för mål kan du sedan hitta investeringar som passar just dig.

 

 

2.     Skapa ett nätverk

Det bästa sättet att komma i kontakt med möjliga fastighetsinvesteringar är att bygga upp ett nätverk. Ofta ger investerare varandra tips på investeringar som inte passar dem själva men kanske någon annan. Grunden till att vi startade WIIRE var att vi ville ge kvinnor en gemenskap kring just fastighetsinvesteringar. Men det finns givetvis andra nätverk, Facebook-grupper och mentorsprogram där du kan komma i kontakt med andra som investerar eller vill investera. Att ha det nätverket är oerhört värdefullt om du vill lära dig mer, få inspiration och i slutändan hitta en investering som tar dig närmare dina mål.

 

Lovisa Löwenborg 

 

3.     Gör en plan

När du har dina investeringsmål klara och dessutom ett nätverk där du kan utvecklas är det dags att lägga en plan. Hur mycket eget kapital kommer behövas för din första investering? Har du redan kapitalet du behöver eller måste du lägga upp en sparplan? Kan du göra din första investering tillsammans med någon annan för att komma igång snabbare? Titta på ditt nuläge och gör en plan som leder dig fram till din första investering. Det kommer spara dig både tid och pengar. Diskutera gärna din plan med någon i ditt nätverk som har lite mer erfarenhet och få tips och råd på hur du kommer vidare.

 

4.     Ta råd från rätt personer

När det blir dags att börja utvärdera olika investeringsalternativ är det alltid bra att låta någon annan titta på uppläggen och komma med synpunkter. Det är annars lätt att gå vilse. Antingen för att man blir rädd eller för att man blir fartblind. Dock är det oerhört viktigt att vända sig till rätt person. Att fråga familjemedlemmar eller arbetskollegor som själva aldrig gjort något liknande blir inte alltid så lyckat. Synpunkterna baseras då ofta på deras egen rädsla eller oro inför den typen av affärer. Använd istället det nätverk du har byggt upp. Själv har jag som princip att berätta så lite som möjligt för ”icke-investerare” tills jag redan tagit mitt beslut och är igång. Däremot pratar jag gärna och ofta om olika möjligheter med andra som har samma intresse som jag.

 

5.     Gå från passiv till aktiv

Det första steget är det största steget. Så var det i alla fall för mig. Första gången jag investerade i ett projekt så var det en känslomässig berg-och-dal-bana av rädsla, spänning och eufori. Men när jag för första gången såg min avkastning på mitt bankkonto var jag fast. Jag började redan leta efter nästa möjlighet. Som med mycket annat så är det svårt att lära sig investeringar genom att bara studera teori. Men måste ut och praktisera. Det innebär inte att man ska kasta sig in i första bästa affär, men vissa har en tendens att fastna i ”väntan”. Väntan på den säkra affären, på rätt tidpunkt, på högkonjunktur, på lågkonjunktur, på inflation, på att barnen ska flytta ut, på ett nytt jobb etc. Ofta blir den väntan väldigt, väldigt, väldigt lång.

 

 Ellie Lundmark

 

Lycka till!

 

/Ellie Lundmark

Kontakt: EttLitetImperium.com / Instagram: ellielundmark

 

Nyfiken på WIIRE?

WIIRE finns vi på www.wiire.club, på Facebook (Women Investing In Real Estate, Beginners to pro) och nu också på Instagram (WomenInvestingInRealEstate). Det är givetvis kostnadsfritt att vara med.

Till top