Gästinlägg

BLOGG / Permalink / 0
Simon Adolfsson, har här skrivit ett gästinlägg där han beskriver sin investeringsstil. Till vardags så är Simon jurist med särskild inriktning mot bolagsjuridik samt skribent hos Stock Magazine och bolagsbevakare för aktiespararna. 
 
 
 

Gästinlägg – betala mindre än vad du får

”Pris är det du betalar, värde är vad du får” – Warren Buffett

Under oktober månad var jag inbjuden som deltagare på en av Patricias kurser i daytrading. Kursen var mycket intressant eftersom min bakgrund kommer från den rent ”fundamentala” sidan av aktiehandel som går ut på att finna bolag som utifrån deras finansiella data ser ut att vara undervärderade. Kursen gav mig ett perspektiv på kortsiktig handel som jag inte tidigare har haft och jag är övertygad om att samtliga perspektiv på aktiehandel är nyttiga eftersom att det hjälper mig att ta bättre beslut.

Patricia har bett mig göra ett gästinlägg där jag ska beskriva hur jag gör mina egna placeringar, något som jag med glädje gör. Troligtvis finns det lika många investeringsstrategier som det finns investerare, och här tänkte jag kort beskriva de principer och regler som jag använder i mina egna investeringar. Min personliga investeringsstil är att investera i lönsamma bolag med tillväxtpotential. Det händer att jag också investerar i bolag som ännu inte visar vinst men där utsikterna för vinst är mycket goda samtidigt som det bedöms finnas hög skalbarhet.

Jag har efter mina nio år på börsen utvecklats enormt. Under mitt första år på börsen förlorade jag 85% av alla mina besparingar genom att köpa förhoppningsbolag och säljoptioner i HM. Trots kapitalförlusten kan jag säga att det var det bästa som kunde hänt mig i min ”karriär” på börsen och som investerare då det tidigt lärde mig att själv göra min egen analys. Trots att jag spekulerade bort i princip alla mina surt förvärvade pengar är jag mycket nöjd över mitt första år och ser förlusterna som billiga läropengar för att i framtiden kunna fatta bättre beslut. 

 

Leta efter kvalité

Vad är då viktigt för att kunna välja vilka bolag som troligtvis kommer ge hög avkastning?

Bland det viktigaste är att kunna förstå bolagets språk – redovisningen. Det är genom redovisningen som bolaget pratar. Förstår du inte företagets språk, är det svårt för att inte säga omöjligt att analysera ett bolag utifrån fundamentala faktorer. Du behöver inte kunna samtliga detaljer i de olika redovisningsregelverken men du bör kunna förstå hur redovisningen håller ihop. Det är det första. Det finns ett flertal böcker på området så jag kan inte rekommendera en enskild bok. Däremot kan jag tipsa om bloggaren 4020s serie om årsredovisning som går igenom det viktigaste.

Med hjälp av bolagets språk letar du efter bolag med inneboende kvalité. Genom att utgå från bolagets kvalité innan du bestämmer dig för ett pris som du tycker motsvarar bolagets värde kan du bilda dig en uppfattning om vad bolaget är värt. Generellt kan ett företags kvalitet bedömas utifrån ett flertal olika faktorer men följande lista är några typiska signaler som tyder på att det finns en inneboende kvalité. Dessa ska inte ses som några direkta krav men om de är uppfyllda är troligt att det är ett kvalitetsbolag du kollar på.

  • Hög avkastning på kapitalet under flera år i rad utan överdriven belåning
  • Stort ägande bland styrelse och ledning 
  • Har en hög lönsamhet inom sin bransch
  • Tydligt långsiktigt fokus

 

Om företaget uppfyller samtliga av ovanstående punkter är det troligt att det är ett fint bolag som kommer leverera avkastning till sina aktieägare under flera år. När du väl har konstaterat att bolaget är ett kvalitetsbolag är det dags att bestämma sig för hur mycket du är villig att betala för aktierna. På samma sätt som du kan avgöra att en fin lägenhet i innerstaden för 1mkr är ett bra köp, bör du utifrån din bedömning av bolaget kunna avgöra vad som är ett rimligt pris. Helst ska priset vara så bra att det ”skriker köp”. Du ska alltså betala ett pris som är betydligt lägre än bolagets värde.

Bedöm priset på bolaget som om du hade köpt hela verksamheten. Priset per aktie blir därmed av mindre betydelse och det är bolagets totala börsvärde som är av intresse.

 

Vad är det värt och hur mycket ska man vara villig att betala?

I grunden är ett bolags värde idag lika mycket som dess totala framtida diskonterade kassaflöden. Alla pengar som bolaget under hela dess levnad kan skapa till sina ägare är det teoretiska värdet på bolaget. Detta är dock ett ytterst teoretiskt mått och jag avråder generellt från att göra s k diskonteringsanalyser, även om teorin är viktig att förstå. Generellt använder jag förenklingar men i bakhuvudet har jag tanken om att det pris jag betalar idag är betydligt lägre än vad bolaget faktiskt är värt. Eftersom att riktigt bra bolag bara blir bättre med åren kommer även värdet på bolaget att växa vilket ger en inbyggd säkerhetsmarginal, även om man betalar ett litet för högt pris.

Jag använder mig ofta av nyckeltal för att bedöma bolagets värdering. Klassiska nyckeltal är sådana som P/S, P/E och P/B. Ofta kan man dock behöva justera nyckeltalen för att bättre anpassa jämförelsen mellan olika företag eller samma företag genom historien. Det är även av vikt att kontrollera kassaflödet så att pengarna verkligen tjänas.

När bolaget gör vinster använder jag ett justerad P/E-tal där för jag för P:et, börsvärdet, justerar för nettoskuld och minoritetsintressen. Då får jag fram det pris jag skulle vara tvungen att betala om jag köper hela bolaget, betalar av lån och löser ut minoriteten. Detta värde är det så kallade Enterprise Value. E:et justerar jag så att jag istället använder rörelseresultatet, EBIT. Fördelen med att justera för nettoskuld och använda EBIT är man använder ett mått som i princip är oberoende av hur bolaget är finansierat. Det gör att högt belånade bolag straffas och bolag med nettokassa premieras. Detta justerade P/E-talet förkortas EV/EBIT och står för Enterprise Value/Earnings before Interest and Taxes.

Generellt tycker jag att det börjar bli billigt när det justerade P/E-talet understiger bolagets förväntade tillväxt i procent. Om jag således bedömer att bolaget kan växa med 15% per år kommande fem åren och är billigare än EV/EBIT 15, samtidigt som det förefaller vara ett kvalitetsbolag kan jag tänka mig göra en investering.

 

Fokus på lång sikt

Till skillnad från kortsiktig aktiehandel finns ett tydligare fokus på bolagets verksamhet och dess kvalité. Oftast är man som investerare inte ensam om att tycka att visst bolag är ett kvalitetsbolag, vilket gör att priset troligtvis är högre än vad man är villig att betala. Då gäller det att vara tålmodig och vänta. Eftersom att tesen med att köpa kvalitetsbolag är att bolaget blir bättre med tiden, är tanken med investeringarna att vara aktieägare under ett flertal år framöver när man väl gjort en investering.

 

 

Några läsvärda länkar

Kapitalstrukturneutrala nyckeltal – om Enterprise Value (aktiefokus.se)

Intrinsic value – vad är ett bolag värt? (4020.se)

Kassaflödesgenomgång (4020.se)

Vantage point – olika sätt att bedöma värdet på ett företag (fundoo professor)

En introduktion till fundamentala analyser (Fläderblom)

 

Vem är Simon?

Jurist med särskild inriktning mot bolagsjuridik. Skribent hos Stock Magazine och bolagsbevakare för aktiespararna.

Till top